chevron-small-down
Ապրանքի կատալոգ

Սև, գորշ

Ընտրել ֆիլտրերը
Ընտրել ֆիլտրերը
Տիպ
Տեսակ
Գին
1-14 / 14
Հաց «Օլիմպիա» 210գ
Հաց «Օլիմպիա» 210գ
Հաց «Պումպեռնիկել» 300գ
Հաց «Պումպեռնիկել» 300գ
Հաց «Պուռավիտա» 300գ
Հաց «Պուռավիտա» 300գ
Հաց բորոդինյան 500գ
Հաց բորոդինյան 500գ
Հաց բոքոն 360գ
Հաց բոքոն 360գ
Հաց բոքոն թեփով, գորշ 360գ
Հաց բոքոն թեփով, գորշ 360գ
Տոստ «Sas Food Court» 175գ
Տոստ «Sas Food Court» 175գ
Հաց «ՍԱՍ Պրոդուկտ» 300գ
Հաց «ՍԱՍ Պրոդուկտ» 300գ
Հացի ձողիկներ
Հացի ձողիկներ
Բատոն հաց
Բատոն հաց
Հաց տարեկանի
Հաց տարեկանի
Հաց տարեկանի
Հաց տարեկանի
Հաց «Harry's American Sandwich» 470գ
Հաց «Harry's American Sandwich» 470գ
Հաց «Mestemacher» 500գ
Հաց «Mestemacher» 500գ
1 180 դր
- +
Ավելացնել
Պատվիրել հեռախոսով
Ամբողջական տարբերակ